WIELKI CZWARTEK

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Kapłanom, którzy przez sakrament chrztu świętego czynią nas dziećmi Bożymi. Odpuszczają grzechy w sakramencie pojednania. Karmią Chlebem Eucharystycznym a w sakramencie bierzmowania umacniają w wierze.
Dziękujemy Kapłanom, którzy każdego dnia w brewiarzowych modlitwach pamiętacie o nas, wypraszając łaski do ufnego zapatrzenia się w Jezusa Miłosiernego. Głosicie prawdy wiary wskazując na Ewangelię Chrystusową.
Modlimy się za duszpasterzy, seminarzystów i siostry zakonneo wytrwanie w powołaniu i świętość życia. Módlmy się dzisiaj szczególnie, by Najwyższy Kaplan Jezus Chrystus był przewodnikiem w pracy duszpasterskiej. .