Wspólnotowe świętowanie Wielkanocy – 11 kwietnia

Niedziela Zmartwychwstania wnosi radość, nadzieję, wypełnia nasze serca miłością oraz rozprasza wszelkie ciemności, smutku, zła i cierpienia. Niech Chrystus Zmartwychwstały wnosi nową nadzieję w nasze życie rodzinne, zawodowe, społeczne i wspólnotowe.

Z okazji Świąt Wielkanocnych planujemy wspólne spotkanie Apostolatu Chorych.

Odbędzie się 11 kwietnia we wtorek, godz. 11. 30 w Domu Pielgrzyma na oś. Słonecznym w Szczecinie. Masz zamiar przyjechać proszę o zgłoszenie, celem przygotowania ilości obiadu.

 

WIELKI CZWARTEK

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Kapłanom, którzy przez sakrament chrztu świętego czynią nas dziećmi Bożymi. Odpuszczają grzechy w sakramencie pojednania. Karmią Chlebem Eucharystycznym a w sakramencie bierzmowania umacniają w wierze.
Dziękujemy Kapłanom, którzy każdego dnia w brewiarzowych modlitwach pamiętacie o nas, wypraszając łaski do ufnego zapatrzenia się w Jezusa Miłosiernego. Głosicie prawdy wiary wskazując na Ewangelię Chrystusową.
Modlimy się za duszpasterzy, seminarzystów i siostry zakonneo wytrwanie w powołaniu i świętość życia. Módlmy się dzisiaj szczególnie, by Najwyższy Kaplan Jezus Chrystus był przewodnikiem w pracy duszpasterskiej. .

Wielkopostny dzień skupienia

Bogu niech będą dzięki za spotkanie modlitewne – Wielkopostny Dzień Skupienia odbył się 21 marca br. w parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie. Prowadził ks Przemysław Pokorski.

Pomimo, że przyjechała mała grupka, ale to nie stanowiło przeszkody, by zrezygnować, wręcz przeciwnie. Wspólna modlitwa buduje i jednoczy nas. Uczestnicy trwali w modlitewnym skupieniu adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Obejmowaliśmy modlitwą naszą wspólnotę Apostolatu Chorych, dla tych, którzy są samotni i zmagają się z chorobą. Wiadomość, że inni zanoszą modlitwy o nich przed tron łaski Bożej jest wielkim wsparciem duchowym i zachęceniem. Modląc się za innych wyrażamy troskę.

Osoba Niepełnosprawna, która niemalże od początku istnienia Apostolatu wraz z „aniołkiem” systematycznie przyjeżdża na spotkania wyraża: „spotkanie wspólnoty po długiej przerwie to wielka radość. Uśmiechy, spojrzenia na innych z miłością i miłosierdziem. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i milczeniu słuchanie Boga. Wspólne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego i trwanie sam na sam z Jezusem jest wielkim doznaniem i łaską.

Eucharystia otwiera serca, daje nadzieję, umacnia wiarę, pogłębia modlitwę, która pozwala zanurzyć się w źródle miłości Chrystusowej. Eucharystia daje radość i światło na dalszą drogę kroczenia z Jezusem i Jego Matką.

Najważniejszą modlitwą dla mnie jest Msza św i Adoracja Pana Jezusa. Daje ona większy pokój i wyciszenie.
Łatwiej znieść swoje cierpienie niosąc krzyż swój z Jezusem, Maryją i naszymi Patronami.”

Grażynka

W imieniu uczestników spotkania wyrażam wdzięczność kapłanom: dla ks Przemysława Pokorskiego za ofiarną posługę dla Duszpasterstwa Chorych, a ks proboszczowi Andrzejowi Buczma za nieustanną gotowość goszczenia nas w parafii, gdzie króluje Matka Boża Jasnogórska.