Modlitewnik

Audycje dla Chorych

(archiwum)

List do chorych

Rekolekcje i dni skupienia

Aktualności

Życzenia Wielkanocne 2021

  Wszystkiego najlepszego na Święta i na każdy…

Rekolekcje Wielkopostne

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych internetowo-radiowych…

Rekolekcje

Audycja dla chorych „Bądzcie pozdrowieni”
Ostatni czwartek miesiąca godz. 22:00
Radio Plus 88,9 FM Szczecin

Kim jesteśmy?

Apostolat Chorych jest DROGĄ, na której spotykamy Pana Jezusa wychodzącego nam na spotkanie z pocieszeniem i łaskami, które pomagają nam przeżywać chorobę nie, jako karę, lecz jako dar, jeszcze głębiej łączący nas z Bogiem.

Apostolat Chorych jest WSPÓLNOTĄ, która łączy osoby chore, ich rodziny i przyjaciół, wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.

Intencje na kwiecień 2021 r.

„O Jezu mój, Ty wiesz, jak ciężkie jest życie wspólne, ile niezrozumień i nieporozumień, mimo nieraz najszczerszej woli z obu stron, ale jest to Twoja tajemnica, o Panie, my ją poznamy w wieczności – jednak sądy nasze powinny być zawsze łagodne”. (720)

Za Kościół

 • za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, misjonarzy i osoby konsekrowane
 • za sprawujących władzę, o roztropne i mądre podejmowanie decyzji
 • o pokój w Ojczyźnie
 • za ludzi doświadczających cierpienia z powodu wiary w Boga

Intencja powszechna: Podstawowe prawa

 • Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Za Apostolat Chorych:

 • o rozwój Apostolatu Chorych.
 • za wszystkich posługujących w dziele Caritas
 • za zniewolonych przez alkohol i inne uzależnienia oraz za te osoby, które pomagają wyjść z nałogu
 • za małżeństwa przeżywające kryzys są na granicy rozwodów
 • za dzieci małżeństw skłóconych
 • za osoby pogrążone w smutku i rozpaczy
 • za samotnych, starszych, chorych i nieszczęśliwych,
 • za Karola, który zaginął oraz za jego Matkę by doznała pocieszenia
 • o łaskę zdrowia dla Dawida oraz o wytrwałość, siłę i cierpliwość dla rodziny
 • za wszystkich Pracowników Służby Zdrowia

AKT ODDANIA

Panie Jezu, oddaję się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi. Przyjmij, proszę, moje cierpienie, modlitwę i pokorną służbę, jako ofiarę przebłagalną, za zbawienie całej Rodziny Ludzkiej. Dopomóż mi, w każdej chwili mego życia, nieustannie powtarzać: Jezu, ufam Tobie. Amen

O uwolnienie świata od wszelkiego zła ułożona przez Jana Pawła II

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i “grzech świata”, grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Amen

Wspierają Nas

Copyright 2019