Duszpasterstwo Chorych w Szpitalach

Audycje dla Chorych

(archiwum)

List do chorych

Rekolekcje i dni skupienia

Aktualności

17 czerwca - XXXII Pielgrzymka Apostolatu

Przy pięknej słonecznej pogodzie – w dzień Niepokalanego…

Radość Paschala

W Święto Zmartwychwstania Pańskiego nasze świątynie rozbrzmiewają…

Rekolekcje

Audycja dla chorych „Bądzcie pozdrowieni”
Ostatni czwartek miesiąca godz. 19:00
Radio Plus 88,9 FM Szczecin

Kim jesteśmy?

Apostolat Chorych jest DROGĄ, na której spotykamy Pana Jezusa wychodzącego nam na spotkanie z pocieszeniem i łaskami, które pomagają nam przeżywać chorobę nie, jako karę, lecz jako dar, jeszcze głębiej łączący nas z Bogiem.

Apostolat Chorych jest WSPÓLNOTĄ, która łączy osoby chore, ich rodziny i przyjaciół, wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.

Intencje na czerwiec 2021 r.

Za Kościół

 • Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów oraz powołanych do szczególnej służby Bogu…
 • O liczne powołania kapłańskie i zakonne
 • za sprawujących władzę, o roztropne i mądre podejmowanie decyzji
 • o pokój w Ojczyźnie
 • za ludzi doświadczających cierpienia z powodu religii i wiary w Boga

Intencja powszechna: Piękno małżeństwa

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.


Za Apostolat Chorych:

 • o rozwój Apostolatu Chorych.
 • o pokój na świecie,
 • o miłość w rodzinach i sąsiedztwach…
 • za rodziny oczekujące potomstwa…
 • o otwartość serc dla biednych, bezdomnych i potrzebujących…
 • za zniewolonych przez alkohol i inne uzależnienia
 • za małżeństwa skłócone i za dzieci tych małżeństw
 • za osoby pogrążone w smutku i rozpaczy z powodu różnych tragedii losowych…
 • za samotnych…, starszych…, chorych…
 • o łaskę zdrowia dla Anastazji i Boże błogosławieństwo dla Jej córki
 • za Karola, który zaginął oraz za jego Matkę by doznała pocieszenia
 • o łaskę zdrowia dla Dawida oraz o wytrwałość, siłę i cierpliwość dla rodziny
 • za dzieci i młodzież

AKT ODDANIA

Panie Jezu, oddaję się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi. Przyjmij, proszę, moje cierpienie, modlitwę i pokorną służbę, jako ofiarę przebłagalną, za zbawienie całej Rodziny Ludzkiej. Dopomóż mi, w każdej chwili mego życia, nieustannie powtarzać: Jezu, ufam Tobie. Amen

Modlitwa o wstawiennictwo św. Małgorzaty Marii Alacoque

Boże, nasz Ojcze, Ty przez św. Małgorzatę Marię zechciałeś objawić światu głębię Swej Miłości Miłosiernej i dziecięce zaufanie, jakie winniśmy żywić ku Tobie. Dziękujemy Ci pokornie za to, że obdarzyłeś ją Niebieską chwałą i skuteczną mocą przyciągania do Twego Serca wielu dusz, spragnionych miłości, które będą Cię wielbiły przez całą wieczność.

Święta Małgorzato Mario, wstawiaj się za nami i uproś nam łaski, o które z wiarą i ufnością prosimy. Amen.

Wspierają Nas

Copyright 2019