Pielgrzymka do Brzeska

8 września 2018 r. w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Apostolat Chorych zorganizował autokarową pielgrzymkę do Brzeska k/Pyrzyc gdzie mieści się Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej. Ks Przemysław Pokorski podjął temat, aby osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz wolontariusze mogli poznać ten historyczny zakątek i pokłonili się Najświętszej Maryi. W tym Sanktuarium, przed słynącą figurą NMP z Dzieciątkiem Jezus gromadzą się wierni z okolicznych wiosek i pomorza. Znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła tryptyk szafkowy z figurą NMP, ambona i drewniany sufit, elementy ściśle związane z kultem NMP wzbudzają zachwyt i spokój, a jednocześnie wyprosić wiele łask za pośrednictwem Matki Bożej Brzeskiej.

Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks Przemysław w koncelebrze ks Jana Mielimaczki. „Spoglądając na Maryję, figurę Matki Bożej Brzeskiej, spoglądając na ten ołtarz – na Mękę Pańską zaczynamy rozumieć, że ten kościół wśród pól ukryty nie jest tutaj przypadkowo i nie jest tutaj przypadkowo ta figura i nie przypadkowo otrzymał tytuł Sanktuarium Maryjnego pod wezwaniem Matki Bożej Brzeskiej oraz Opiekunki Ludu Wiejskiego przez ks abp Przykuckiego” – głosił ks Przemysław. Na zakończenie Mszy było poświęcenie ziarna związane z tradycją obchodzenia Uroczystości Narodzenia NMP.

Po liturgii pielgrzymi udali się na posiłek przygotowany przez parafialny zespół. Wspólnemu pielgrzymowaniu towarzyszyła modlitwa, rozważania różańcowe, koronka i śpiew przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał ks Jan Mielimączka.