Modlitewnik

Audycje dla Chorych

(archiwum)

List do chorych

Rekolekcje i dni skupienia

Aktualności

Rekolekcje Wielkopostne

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych internetowo-radiowych…

OBFITEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Duch Bożego Narodzenia przeniknął nasze domy, rodziny, wspólnoty.…

Rekolekcje

Audycja dla chorych „Bądzcie pozdrowieni”
Ostatni czwartek miesiąca godz. 22:00
Radio Plus 88,9 FM Szczecin

Kim jesteśmy?

Apostolat Chorych jest DROGĄ, na której spotykamy Pana Jezusa wychodzącego nam na spotkanie z pocieszeniem i łaskami, które pomagają nam przeżywać chorobę nie, jako karę, lecz jako dar, jeszcze głębiej łączący nas z Bogiem.

Apostolat Chorych jest WSPÓLNOTĄ, która łączy osoby chore, ich rodziny i przyjaciół, wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.

Intencje na luty 2021 r.

Za Kościół
W intencjach Ojca św. Franciszka
O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i katechetyczne
O wierność Chrystusowi dla wszystkich wierzących

Intencja powszechna – Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Za Apostolat Chorych:

 • o rozwój Apostolatu Chorych.
 • o dary Ducha Świętego i dojrzałą wiarę dla młodzieży
 • za osoby uwikłane w różnego rodzaju nałogi
 • za cierpiących z powodu osób uzależnionych,
 • za osoby pomagające wyjść z uzależnień
 • o ratowanie rodzin przed rozpadem małżeńskim
 • za związki niesakramentalne
 • o łaskę pojednania w rodzinach
 • o wyjście z długów, silną wiarę i pokój w rodzinie dla Michała
 • o przemianę serc, którzy błądzą
 • o potrzebne łaski wszystkim chorym, cierpiącym i tym, którzy się nimi opiekują
 • za przebywających w szpitalach, ośrodkach, domach opieki i hospicjach,
 • za osoby na granicy śmierci, aby odeszły przygotowane na spotkanie z Panem
 • o Boże Twe błogosławieństwo i powrót do zdrowia ks Tadeusza
 • o łaskę zdrowia matkom i dzieciom, które mają się narodzić
 • o uzdrowienie chorych ze zmian covidowych
 • o ulgę i ukojenie smutku przeżywających żałobę

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Wspierają Nas

Copyright 2019