Duszpasterstwo Chorych w Szpitalach

Audycje dla Chorych

(archiwum)

List do chorych

Rekolekcje i dni skupienia

Aktualności

Spotkania po Świętach Wielkanocnych

Apostolat Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej od 3 lat organizuje…

Życzenia Wielkanocne 2024

Alleluja! - Zmartwychwstaniemy  zmartwychwstaniemy do życia zmartwychwstaniemy…

Kim jesteśmy?

Apostolat Chorych jest DROGĄ
na której spotykamy Pana Jezusa wychodzącego nam na spotkanie z pocieczeniem i łaskami, które pomagają nam przeżywać chorobę nie
jako karę, lecz jako dar, jeszcze głębiej łączący nas z Bogiem.

Apostolat Chorych jest WSPÓLNOTĄ
która łączy osoby chore, ich rodziny i przyjaciół, wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.

Apostolat Chorych jest SZKOŁĄ
w której uczymy się rozpoznać sens cierpienia. W chorobie dostrzegamy wydarzenie trudne, ale do pokonania. Nie koniec życia, lecz okazję do jego zmiany i wydobycia z siebie nowych pokładów w sił i energii do przekraczania własnych ograniczeń

Apostolat Chorych jest RODZINĄ
w której każdy ma swoje miejsce, jest potrzebny i wartościowy. Wszyscy troszczymy się o siebie i wspieramy poprzez bycie ze sobą, rozmowy oraz modlitwę. Patronkami są S w. Teresa od Dz. Jezus i S w. Siostra Faustyna Kowalska.

Apostolat Chorych jest DUCHOWĄ ARMIĄ
która troszczy się o Kościół. Poprzez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie naszych cierpień Bogu, modlitwy i praktyki religijne, prowadzimy duchową walkę, wstawiając się za wszystkimi potrzebującymi i bezbronnymi.

Apostolat Chorych jest WZAJEMNĄ TROSKĄ
powierzamy siebie nawzajem Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Czynimy to w modlitwie, ale – jak pragnęła tego nasza założycielka – także poprzez wspólne wizyty i odwiedziny w domach.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Małgorzaty Marii Alacoque

Boże, nasz Ojcze, Ty przez św. Małgorzatę Marię zechciałeś objawić światu głębię Swej Miłości Miłosiernej i dziecięce zaufanie, jakie winniśmy żywić ku Tobie. Dziękujemy Ci pokornie za to, że obdarzyłeś ją Niebieską chwałą i skuteczną mocą przyciągania do Twego Serca wielu dusz, spragnionych miłości, które będą Cię wielbiły przez całą wieczność.

Święta Małgorzato Mario, wstawiaj się za nami i uproś nam łaski, o które z wiarą i ufnością prosimy. Amen.

Wspierają Nas

Copyright 2019