Modlitewnik

Plan Spotkań

List do chorych

Rekolekcje i dni skupienia

Aktualności

Audycja dla chorych „Bądzcie pozdrowieni”
Ostatni czwartek miesiąca godz. 22:00
Radio Plus 88,9 FM Szczecin

Kim jesteśmy?

Apostolat Chorych jest DROGĄ, na której spotykamy Pana Jezusa wychodzącego nam na spotkanie z pocieszeniem i łaskami, które pomagają nam przeżywać chorobę nie, jako karę, lecz jako dar, jeszcze głębiej łączący nas z Bogiem.

Apostolat Chorych jest WSPÓLNOTĄ, która łączy osoby chore, ich rodziny i przyjaciół, wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.

Intencje na czerwiec 2020 r.

Za Kościół:

  • Za Ojca św. i w jego intencjach; za duchowieństwo – biskupów, proboszczów i kapłanów, o powołania, za dzieło misyjne Kościoła, za osoby i wspólnoty posługujące w Kościele.
  • Za przygotowujących się do małżeństwa, o jedność i miłość w rodzinach, za małżeństwa zagrożone rozpadem, za związki niesakramentalne, za dzieci poczęte, za dzieci zagrożone grzechem aborcji, za dzieci krzywdzone.
  • Za zniewolonych i opętanych przez złego ducha, za przeżywających lęk przez Bogiem, za wątpiących w Bożą miłość i miłosierdzie.

Papieska intencja ewangelizacyjna:

  • Droga serca. Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Za Apostolat Chorych:

  • O rozwój Apostolatu Chorych, o silną wiarę w beznadziejnych sytuacjach, o łaskę pokoju w rodzinach, o dobre relacje, o uleczenie ran z przeszłości, które ciążą nasze życie, o wiarę, nadzieję, siłę, w walce z chorobą,

Modlitwa Jana Pawła II
o powołania kapła
ńskie i zakonne

     O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz Swojemu Kościołowi. Wspomagaj biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udziel siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj Swoje oczy na młodych i powołuj ich. Dodaj wszystkim powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś. Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniało-myślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy Swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen.

Wspierają Nas

Copyright 2019