Modlitewnik

Plan Spotkań

List do chorych

Rekolekcje i dni skupienia

Aktualności

ZAPROSZENIA Audycja „Bądźcie pozdrowieni!.”

Zapraszamy do słuchania na antenie Radia Plus (88,8 FM) w każdy…

Ks. Robert Bałuka - ogromna radość

27 czerwca wielką radość i wielkie święto przeżywała nasza…

Audycja dla chorych „Bądzcie pozdrowieni”
Ostatni czwartek miesiąca godz. 22:00
Radio Plus 88,9 FM Szczecin

Kim jesteśmy?

Apostolat Chorych jest DROGĄ, na której spotykamy Pana Jezusa wychodzącego nam na spotkanie z pocieszeniem i łaskami, które pomagają nam przeżywać chorobę nie, jako karę, lecz jako dar, jeszcze głębiej łączący nas z Bogiem.

Apostolat Chorych jest WSPÓLNOTĄ, która łączy osoby chore, ich rodziny i przyjaciół, wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.

Intencje na październik 2020 r.

Za Kościół:

  • Aby Kościół był światłem dla ludzi pogrążonych w grzechach
  • O wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Bożej Różańcowej
  • o pokój i zgodę na całym świecie

Papieska intencja ewangelizacyjna:

  • Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Za Apostolat Chorych:

  • O rozwój Apostolatu Chorych.
  • o ustanie pandemii i o światło Ducha Świętego dla rządzących.
  • o wiarę w naszych rodzinach, miłość i zgodę
  • za wszystkich chorych i niepełnosprawnych, za przebywających w szpitalach i domach pomocy społeczne
  • za całą służbę zdrowia, aby swoją pracę pełnili z miłością i empatią
  • za matki oczekujące potomstwa oraz rodziny bezdzietne o dar rodzicielstwa

ŻYCZENIA  

18 października Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy i całej Służby Zdrowia.

W tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o osobach, którzy posługują chorym.

Przez Jego wstawiennictwo módlmy się:

Święty Łukaszu, zanim stałeś się uczniem Chrystusa i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem. Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.

Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami, których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje, byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali, aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością, dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!

Modlitwa Jana Pawła II
o powołania kapła
ńskie i zakonne

     O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz Swojemu Kościołowi. Wspomagaj biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udziel siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj Swoje oczy na młodych i powołuj ich. Dodaj wszystkim powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś. Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniało-myślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy Swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen.

Wspierają Nas

Copyright 2019