Modlitewnik

Plan Spotkań

List do chorych

Rekolekcje i dni skupienia

Aktualności

Ks. Robert Bałuka - ogromna radość

27 czerwca wielką radość i wielkie święto przeżywała nasza…

Audycja dla chorych „Bądzcie pozdrowieni”
Ostatni czwartek miesiąca godz. 22:00
Radio Plus 88,9 FM Szczecin

Kim jesteśmy?

Apostolat Chorych jest DROGĄ, na której spotykamy Pana Jezusa wychodzącego nam na spotkanie z pocieszeniem i łaskami, które pomagają nam przeżywać chorobę nie, jako karę, lecz jako dar, jeszcze głębiej łączący nas z Bogiem.

Apostolat Chorych jest WSPÓLNOTĄ, która łączy osoby chore, ich rodziny i przyjaciół, wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.

Intencje na wrzesień 2020 r.

Za Kościół:

 • Za powołania kapłańskie i zakonne,
 • Za papieża, biskupów, kapłanów, zgromadzenia zakonne, katechetów, aby służyli całemu Kościołowi swoją pracą apostolską ożywiali Charyzmat wiary.
 • Za naszą Ojczyznę, aby ten szczególny czas, jaki dziś przeżywamy mobilizował w zaangażowanie i postawę troski o dobro wspólne, w pełnej odpowiedzialności
 • Za prawdziwe ożywienie miłosierdzia rodzącego nadzieję.

Papieska intencja ewangelizacyjna:

 • o szacunek dla zasobów planety. Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Za Apostolat Chorych:

 • O rozwój Apostolatu Chorych.
 • Za tych, co potrzebują uzdrowienia duchowego i fizycznego,
 • Za samotnych, starszych i nieszczęśliwych
 • Za zniewolonych przez alkohol i inne uzależnienia,
 • Za dzieci i młodzież, aby wzrastały w poszanowaniu wartości.
 • Za rodziny przeżywające trudności, nieporozumienia i konflikty

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Boże i Ojcze nasz, błogosław Ojczyźnie naszej. Spraw, aby w niej panowały sprawiedliwość, jedność, pokój i miłość. Wspomóż nasz naród i bądź przy nim we wszelkich jego trudnych sprawach, chwilach i przeciwnościach obecnego czasu. Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki, Pani i Królowej Polski oraz za wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Ojczyznę naszą od zasadzek nieprzyjacielskich i wszelkiej zdrady. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego i za wstawiennictwem Najświętszej Panny Maryi, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie, Pani Wniebowziętej, która uratowała naród polski od nawały bolszewickiej i nieustannie wstawia się za nami. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Maryjo Królowo Polski – módl się za nami;

Św. Wojciechu i Stanisławie – módlcie się za nami;

Św. Andrzeju Bobolo – módl się za nami.

Modlitwa Jana Pawła II
o powołania kapła
ńskie i zakonne

     O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz Swojemu Kościołowi. Wspomagaj biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udziel siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj Swoje oczy na młodych i powołuj ich. Dodaj wszystkim powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś. Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniało-myślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy Swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen.

Wspierają Nas

Copyright 2019