Plan spotkań

STYCZEŃ – SPOTKANIE NOWOROCZNO-OPŁATKOWE

Spotkanie Opłatkowe – w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym (ul. Papieża Pawła VI 2 Szczecin) – 19. 01. 2020 r.

  • 09:30 – Przyjazd
  • 10:30 – Msza święta
  • 10.30 – Po Mszy Świętej spotkanie przy Wigilijnym Stole, dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd