Duszpasterstwo Chorych w Szpitlach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

 Ksiądz Kapelan Piotr Kubicki SAC (Pallotyn)

tel. 508 155-800

 Lokalizacja Kaplicy:

Szczecin, ul.Unii Lubelskiej 1, IV piętro (wejście główne „B” lub wejście „C”)

Niedziele i Święta:

  • Godz. 11: 00- Koronka do Bożego Miłosierdzia
  • Godz. 11:10- MSZA ŚWIĘTA
  • Po Mszy Św. – Różaniec Święty

Poniedziałek – Piątek:

  • Godz. 15:00- Godzina Miłosierdzia
  • Godz. 15:15- MSZA ŚWIĘTA
  • Po Mszy Św. – Różaniec Święty

Zamawianie INTENCJI MSZALNYCH, SAKRAMENT POJEDNANIA i POKUTY oraz SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH przed lub po Mszy Świętej w kaplicy a także podczas odwiedzin na oddziałach.


Ksiądz Kanonik Dziekan Waldemar Gasztkowski,

tel.: 793 395-055, 91 424-1704, 91 424-1692

 Lokalizacja:

Police, ul.Siedlecka 2

  • MSZA ŚWIĘTA w soboty godz. 11:00 (parter, hol przy stołówce).
  • POSŁUGA DLA CHORYCH codziennie od godz. 12:00 oraz w soboty po Mszy.

Pacjenci innych wyznań, którzy chcieliby skontaktować się z duchownymi proszeni są o zgłoszenie takiego życzenia pielęgniarce dyżurnej. Wykazy Parafii innych wyznań znajdują się w dyżurkach pielęgniarek.