Zaczyn Królestwa Bożego –
dwunastu prostych ludzi
zwykłych galilejczyków rybaków
sprytnym celnikiem wzbogaconych…
dwunastu – zrazu wylękłych
Duchem Świętym oświeconych
i rzuconych – jak zaczyn –
w świat Bogu się sprzeciwiający
w świat jednak Boga spragniony –
bo jedno z drugim parą chodzi –
w świat w ciemności pogrążony
w świat jednak oczekujący
na światełko
na sól wyborną
na zaczyn dobra…
I o dziwo nad dziwy
ten zaczyn Dwunastu
ta „mała trzódka”
przerabia masy ludzkie
zakwasza ich życie
fermentem prawdziwym się staje
fermentem do dziś działającym.
Tyś też zetknął się z zaczynem !
ty też masz być fermentem. 

W tym szczególnym dniu kierujemy słowa wdzięczności:

Za niestrudzony wymiar Kapłańskiej pracy w utwierdzaniu nas w wierze do radości zbawienia. 

Za służbę Bogu i człowiekowi, za sakramenty nam udzielone, za dłonie, które błogosławią. Za słowa Prawdy wiernie głoszone.

Pełni wdzięczności, za ten „zaczyn”, fermentujący Miłością Bożą, życzymy, by Chrystus Zmartwychwstały umacniał w posłudze kapłańskiej 

Niech Pan Jezus – Najwyższy Kapłan –napełnia duchem kapłaństwa Swego, uświęca i umacnia. Niech obdarzy Swą łaską i zawsze będzie Twoim Przyjacielem.