Wspomnienie o śp. zmarłym – Jakubowski Zdzisław

17 września 2019 r. do Domu Boga Ojca odszedł Zdzisław Jakubowski zamieszkiwał w Domu Pomocy Społecznej wraz swoją żoną Halinką w Myśliborzu. Msza pogrzebowa odbyła się 20 września br., w kaplicy domu pomocy społecznej, celebrował ks. kan. Jerzy Tobiasz w asyście ks Tomasza Ceniuch. W ostatniej drodze towarzyszyła Zdzisiowi rodzina, przyjaciele Apostolatu, mieszkańcy i pracownicy DPSu.

Nasz drogi Zdzisiu wielokrotnie uczestniczył w rekolekcjach Apostolatu. Pomimo życiowych doświadczeń cechowała go skromność, pokora, modlitwa, w jego oczach promieniowała Boża radość. Widoczna była jego miłość do żony, do rodziny – Apostolatu Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej.