spotkanie wspólnoty osób chorych i niepełnosprawnych

W pierwszą sobotę, 3 października br. odbyło się spotkanie wspólnoty osób chorych
i niepełnosprawnych przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża, w Szczecinie na Stołczynie.
Było nas ok. 25 osób. Tym razem, w większości łączyliśmy się na odległość, duchowo,
… a podczas niektórych punktów programu przez telefon. Wspólnotę tego dnia tworzyli:
ks. Janusz Szczepaniak i ks. Łukasz Krasula, bracia z seminarium, uczestnicy, którzy pokonali drogę bliższą bądź dalszą ☺, wolontariusze i siostry. Z radością powitaliśmy wśród nas
s. Katarzynę, która po dwóch latach wróciła z misji w Kazachstanie.

Rozpoczęliśmy o godz. 10-tej modlitwą z brewiarza. W tej Liturgii Godzin, wraz z Jezusem, oddaliśmy Bogu Ojcu nas samych, tych którzy tym razem zostali w domach oraz wszystkich doświadczających krzyża obecnego czasu. Po czym ks. Janusz zapoznał nas z niezwykle ciekawą historią objawień Matki Bożej w Guadalupe.

Po konferencji przeszliśmy do kaplicy, gdzie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i wspólnie odmawialiśmy różaniec, w tym czasie była też okazja przystąpienia do spowiedzi świętej.
Po przerwie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Ostatnią częścią było spotkanie przy stole…
Nasi wieloletni wolontariusze Kasia i Dominik z radością przekazali zaproszenie na swój ślub!!! Na ostatni tydzień narzeczeństwa, ich, jak i Martę ze wspólnoty, ogarnęliśmy szczególną modlitwą.
Po ciepłym posiłku, przy herbatce, był czas na zdjęcia, opowieści i pytania do s. Katarzyny
o życie katolików w Chromtau w Kazachstanie. Wspomnieliśmy też Ojca Świętego Franciszka, który w Asyżu tego dnia właśnie, podpisywał nową Encyklikę o braterstwie.

Tradycyjnie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. A pożegnaniom towarzyszyła nadzieja na kolejne spotkania… ☺! 

Zaplanowane terminy spotkań i rekolekcji:

14 listopada br.- pod znakiem zapytania, następnie: 19 grudnia br., 16 stycznia 2021 r., 20 marca 2021 r., 10 kwietnia 2021 r., maj: Pielgrzymka do sanktuarium Dzieci Fatimskich, 5 czerwca 2021 r.,

Luty 2021: rekolekcje w Głogowie,

Czerwiec 2021: wyjazd wolontariuszy,

Lipiec 2021: rekolekcje letnie.

Plany z ufnością oddajemy Bogu … bezpośrednio przed danym spotkaniem będzie podawana o nim informacja ☺.

 „Dwa słowa” na podstawie konferencji:

Maryja niespodziewanie, dnia 9 grudnia 1531 r. objawiła się Juan Diego, który był jednym z pierwszych ochrzczonych Indian i wypowiedziała do niego słowa: „Kocham cię, mój drogi synku. Jestem Maryją, Niepokalaną Dziewicą, Matką prawdziwego Boga, który daje życie i je zachowuje. On jest Stwórcą wszystkiego, Panem nieba i ziemi. On jest wszechobecny. Chcę, aby w tym miejscu wybudowano świątynię, gdyż chcę tutaj okazywać miłość i współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc. Tutaj będę ocierać im łzy, uspokajać i pocieszać. Biegnij teraz do biskupa i powiedz mu, co tu widziałeś i słyszałeś

Cała historia i jej kontekst jest poruszający… 

Objawienia Matki Bożej w Guadalupe w 1531 r., były zwrotnym momentem ewangelizacji Ameryki i dały początek masowym nawróceniom Indian. W ciągu zaledwie 6 lat, dokonała się chrystianizacja całego Meksyku. Znamienne, że kiedy w Europie, z powodu Reformacji Kościół katolicki opuszcza 5 milionów ludzi, na innym kontynencie, w tym samym czasie, Matka Boża przyczynia się do tego, że chrzest i inne sakramenty, przyjmuje dobrowolnie około 9 milionów ludzi! 

Św. Jan Paweł II kanonizował Juan Diego w 2002 roku.