JUBILEUSZ 90-TYCH URODZIN KS. TADEUSZA BANIOWSKIEGO

11 listopada 2020 roku Ks. Tadeusz Baniowski skończy 90 lat. Z tej okazji Jubilatowi życzymy obfitych Łask Bożych na kolejne lata życia; nieustającego zdrowia, siły w pełnieniu posługi kapłańskiej, wielu dobrych dni w gronie życzliwych ludzi, a także spokoju i radości.

Korzystając z tej niezwykłej okazji w imieniu chorych, niepełnosprawnych i wolontariuszy dziękuję za życzliwość i zaangażowanie w pisaniu katechez, które wzbudzają zainteresowanie Czytelników Listu do Chorych. Dziękuję za wysiłek włożony podczas wakacyjnych rekolekcji dla Apostolatu Chorych i innych spotkań a nawet porad duchowych w rozmowach telefonicznych.

Księże, dziękujemy za Twe bogactwo duchowe, za skromność, pracowitość, za przykład gorliwej wiary i modlitwy, z wielką skarbnicą wiedzy i talentem znajomości kilku języków. Radujemy się z Twojego hartu ducha i zapału ewangelicznego służąc innym. 

Ufamy, że z woli Bożej za dwa lata będziemy wspólnie świętować jubileusz 60-cio lecia posługi kapłańskiej.

Z darem modlitwy