40-lecie Apostolatu Chorych

W sobotę, 21 października, wspólnota Apostolatu Chorych dziękowała Panu Bogu za 40-lecia istnienia.

Jubileuszowa Msza św. sprawowana była w klasztornej kaplicy z udziałem sióstr karmelitanek. Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks Andrzeja Buczmy, a homilię wygłosił ks Robert Bałuka – Duszpasterz Chorych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Obecny był również ks Maciej Szmuc – dyr. Caritas Archidiecezji Szczecinśkiej oraz ks Tomasz Ceniuch, który w poprzednich latach był Duszpasterzem chorych

Po Mszy św. wszyscy udali się na wspólną agapę do Domu Św. Józefa na szczecińskim Golęcinie. W trakcie świętowania była chwila podziękowań, życzeń i wspomnień. Historia wspomnień przygotowana w projekcji filmowej wywoła lawinę wzruszeń.

Dziękujemy za tych, którzy włożyli swój czas, siły fizyczne i dobra materialne w rozwój Apostolatu Chorych.

Dziękujemy za wszystkich kapłanów, kleryków, braci i siostry zakonne, za moderatorów, którzy przyczyniali się do owocnego przeżywania spotkań.

Dziękujemy, tym którzy swoją modlitwę i cierpienie ofiarują za wspólnotę Apostolatu Chorych.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy w różny sposób troszczą się, okazują miłość, przemieniają życie ludzi udręczonych bólem z powodu wielu różnych chorób.

Dziękujemy za założycielkę Barbarę Oskólską, za jej męża Andrzeja i inne osoby, które poświęcały swój czas na „budowanie” wspólnoty Apostolatu Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej.

Bogu niech będą dzięki! Niech Jego wola się spełnia.