Duszpasterstwo Chorych w Szpitlach

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
ul. Mączna 4, Szczecin

Opieka duszpasterska

Msza św. Szpital ul. Mączna4 w niedziele i święta w kaplicy szpitalnej o godz. 15.00
Wizyta kapelana na oddziałach – okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
Sakramentu Chorych, przyjęcia Komunii św. oraz okazja do rozmowy
wg harmonogramu:

WTOREK
III Oddział Ogólnopsychiatryczny
V Oddział Ogólnopsychiatryczny z pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych

śRODA
Oddział Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży
Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Oddział Urologiczny
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

CZWARTEK
Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii
Oddział Kardiologii Dziecięcej
Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii
Centrum Leczenia Oparzeń
Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć

PIĄTEK
VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Oddział Opiekuńczo – Leczniczy
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii

SOBOTA
Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej

W przypadku nagłej potrzeby – np. udzielenia Sakramentu Chorych bądź koniecznej rozmowy można kontaktować się z ks. Kapelanem pod numerem tel. 91 461 21 45 lub 605 101 499.

Opiekę duszpasterską sprawują Księża Chrystusowcy z Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach, ul. Młodzieży Polskiej 17, tel. 91 461 21 45


Msza Święta

Opieka duszpasterska w Szpitalu przy Mącznej 4
Msza Św. celebrowana przez księdza z Parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Ducha w każdą niedzielę o godzinie 15.00 w Obiekcie Kultu Religijnego /pawilon 5/


Adresy kościołów i związków wyznaniowych, w których pacjenci mogą uzyskać wsparcie duchowe

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ducha
  Ul. Mł. Polskiej 17, Szczecin –Zdroje, tel. 914612145
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy
  Ul. Żołnierska 1a, Szczecin, tel. 914878058
 3. Parafia Ewangelicko – Augsburgska p.w. Świętej Trójcy
  Ul. Energetyków 8, Szczecin, tel. 609912878
 4. Parafia Polskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  Pl. Św. Św. Piotra i Pawła 4/5, Szczecin, tel. 914338532
 5. Parafia Greckokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej
  Ul. Mickiewicza 43, Szczecin, tel. 914237773
 6. Cerkiew Prawosławna Świętego Mikołaja
  Ul. Zygmunta Starego 1, Szczecin, tel. 914345008
 7. Parafia Wyznania Mojżeszowego
  Ul. Niemcewicza 2, Szczecin, tel. 914221905
 8. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce
  Ul. Niemcewicza 1, Szczecin, tel. 914220674
 9. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  Pl. Mariacki 4, Szczecin, tel. 790235852
 10. Świadkowie Jehowy, Sala Królewska
  Ul. Bol. Śmiałego 49, Szczecin, tel. 914846365
 11. Kościół Ewangelicko – Metodystyczny
  Al. Jana Pawła II 47A, Szczecin, tel. 914884489
 12. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór Betel
  Ul. Brodnicka 13, Szczecin, tel. 914831174
 13. Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betania
  Ul. Ks. Wawrzyniaka 7, Szczecin, tel. 914230430
 14. „Trzy Schronienia w Polsce” Misja Buddyjska
  Ul. Śląska 12/12, Szczecin, tel. 914880289
 15. Kościół Wolnych Chrześcijan
  Ul. Dworska 18, Szczecin, tel. 914835987
 16. Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Szczecinie
  Ul. Stoisława 4, Szczecin, tel. 914854850