Bajka na Dobranoc #02

Bajka na Dobranoc #01

Rekolekcje Apostolatu Chorych 6-10.07.2020 Online

  1. Ks. Piotr Pawlukiewicz – „Bóg a cierpienie człowieka”
  2. o. Włodzimierz Zatorski OSB – „Dodaj nam wiary. Cz.1”
  3. o. Włodziwierz Zatroski OSB – „Dodaj nam wiary. Cz.2”
  4. Film-dokument – „Jan Paweł II i Prymas Stefan kard. Wyszyński”
  5. O. Włodzimierz Zatorski OSB – „Filary życia duchowego”
  6. S. Małgorzata Borkowska OSB – „Słuchaj znaczy: Najpierw zamilknij”

Aktualności Maj 2020

Panująca epidemia zmusza do podjęcia zmian także i w naszej wspólnocie Apostolatu. I tak pierwsza zmiana jest związana z wydawaniem Listu do Chorych, niestety musi być wstrzymana dystrybucja na pewien czas. List nadal redagujemy w wydaniu elektronicznym, można pobrać z naszej strony internetowej http://apostolatchorych.pl/listy-do-chorych/i wydrukować. Nie mamy możliwości, aby w wersji papierowej był przekazywany do chorych, a są tacy którzy oczekują i wiem na pewno, że będzie im brakować tej lektury duchowej.
Kolejna zmiana dotyczy spotkań, jakie były zaplanowane: 16 maja nie odbędzie się coroczna Piesza Pielgrzymka (XXXII). W tym dniu włączmy się do wspólnego duchowego pielgrzymowania na szlaku drogi do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie i za pośrednictwem internetu uczestniczmy we Mszy św transmitowanej https://fatima.szczecin.pl/
Rekolekcje, które były zaplanowane w Domu Pielgrzyma „Totus Tuus” w Szczecinie w dniach od 6 do 10 lipca również nie mogą się odbyć. Doświadczamy nowego i tak bardzo innego wymiaru życia, teraz kiedy jesteśmy bezradni wobec danej sytuacji w obliczu pandemii ofiarujmy cierpienia tego czasu prosząc Boga, abyśmy trwali w wierze i umieli zachować nadzieję. Niech ten czas takiej rozłąki z bliskimi, czas osamotnienia będzie naszymi rekolekcjami, abyśmy dzięki nowym programom telewizyjnym i radiowym oferującym wspólną modlitwę, transmisję Mszy św., adoracje przezwyciężyli swoje słabości i jeszcze bardziej przybliżyli się do Serca Jezusowego złączonego z Sercem Maryi, a także do przeczystego Serca Świętego Józefa.
18 maja przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II, włączmy się duchowo w te obchody.
Audycja Apostolatu Chorych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej „Bądźcie Pozdrowieni!”, którą prowadzi ks Przemysław Pokorski również została wstrzymana.
O wszelkich zmianach i nowościach przekazujmy sobie wzajemnie. Tymczasem bardzo dziękuję wszystkim za przyjazne rozmowy telefoniczne i kontakt za pośrednictwem internetu.
Zachęcamy do śledzenia i proszę zaglądajcie częściej na naszą stronę internetową: www.apostolatchorych.pl – na niej również będą umieszczane informacje, rozważania intencje modlitw na dany miesiąc. Dla zainteresowanych historia powstania Apostolatu w książce „XX lat Rodziny Miłości Miłosiernej”, która została wydana w 2003 r. z okazji XX–lecia Apostolatu Chorych, redaktorem wydania była założycielka Barbara Oskólska.
Serdecznie pozdrawiam z utęsknieniem na spotkania
Ela Palczak
Przekazuję błogosławieństwo od ks Przemysława Pokorskiego – Referent Duszpasterstwa Chorych
Apostolat Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej Szczecin

Książka XX lat Rodziny Miłości Miłosiernej

Zachęcamy do zapoznania się z historią powstania Apostolatu jest umieszczona w książce „XX lat Rodziny Miłości Miłosiernej”, która została wydana w 2003 r. z okazji XX–lecia Apostolatu Chorych.

Przeczytaj – książka PDF

Życzenia wielkanocne!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył pełnią własnego życia: aby Człowiek żył z Boga i w Bogu. Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym!”– Św. Jan Paweł II

Drodzy Bracia i Siostry Wszystkim życzę, by łaska Boża pomnażała wiarę w naszych sercach, byśmy z głęboką ufnością otwierali się na Zmartwychwstałego Chrystusa i Jemu powierzali swe trwogi i lęki przed przyszłością – On jest źródłem głębokiej wiary, niezachwianej nadziei i żarliwej miłości. Dziękuję wszystkim, którzy są zatroskani w Apostolat Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej – za dar otwartego serca, za Waszą ofiarność i dar cierpienia. Łączę się duchowo i modlitwą, niech dobry Bóg każdemu z Was obficie błogosławi.

Z serdecznym pozdrowieniem
Ks Przemysław Pokorski

Życzenia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2020