Życzenia Wielkanocne 2024

Alleluja! – Zmartwychwstaniemy 
zmartwychwstaniemy do życia
zmartwychwstaniemy do życia wiecznego.
Chrystus mocą swą wyszedł z grobu
Chrystus zmartwychwstał…
pamiętaj – zmartwychwstał! –
przez Niego i z Nim i my
powstaniemy z martwych
bo Jego Zmartwychwstanie
jest radosną nadzieją
naszego zmartwychwstania.
Radujmy się przeto i weselmy
bo Dniem Zmartwychwstania
Bóg pociesza nas w utrapieniach.
Nasze wielkie dążności
nasze pragnienie szczęścia
nie zostaną daremne…
życie nie skończy się cierpieniem
płacz wszelki i smutek ustanie
weźmie górę sprawiedliwość
otrzymamy zapłatę wierności
i nagrodę czystego sumienia…
Alleluja! – Zmartwychwstaniemy
zmartwychwstaniemy do życia
zmartwychwstaniemy do życia wiecznego.

 

Wydarzenia Misterium Paschalnego niech będą dla nas fundamentem, by swoje cierpienia łączyć z Męką Chrystusową, pamiętając, że Zbawienie przyszło przez Krzyż. 

Wielka Noc niech budzi w nas radość i wskazuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech ta radość płynąca z Poranka Wielkanocnego, umacnia w słabościach, pomoże zrozumieć sens ludzkiego cierpienia, samotności i bólu. Kochani, życzymy, by Zmartwychwstały Pan był stałym gościem naszego domu, a Jego pokój niech stale gości sercach.

Niech blask i radość Zmartwychwstania opromienia całe nasze życie.

Rodzina Miłości Miłosiernej Apostolatu Chorych

 

Wielkanoc A.D. 2024