Środa popielcowa

Środa popielcowa – 6 marca wprowadziła nas w 40-dniowy Wielki Post – szczególny czas, w którym duchowo przygotowujemy się do Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Skierujmy swój wzrok na Jezusa ukrzyżowanego. Św. Faustyna pisze: Jezus mi powiedział, ze najwięcej Mu się przypodobam przez rozważanie Jego Bolesnej Męki i przez to rozważanie wiele światła spływa na duszę moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa Mękę Jezusa. Kiedy rozważam Mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam (Dz 267).

Patrzymy na Oblicze Jezusa umęczonego, cierniem ukoronowanego, przebitego na krzyżu. Jego okrutna męka i śmierć objawiła nam miłość Boga! „On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5)

Kontemplując Oblicze Chrystusa ukrzyżowanego, konającego na Kalwarii wzbudźmy pragnienie modlitwy, poświęćmy więcej uwagi na sprawom duchowym i stańmy przed Nim z naręczem uczynków miłosierdzia. Papież Franciszek wskazuje: „poprzez uczynki względem ciała dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością.”

Niech te myśli będą zachętą do dobrego i owocnego przeżycia Wielkiego Postu i trwania przy zmartwychwstałym Chrystusie w Poranek Wielkanocny.