Radość Paschala

W Święto Zmartwychwstania Pańskiego nasze świątynie rozbrzmiewają radosnym śpiewem „Alleluja!”.

Chwalebne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią jest podstawą naszej chrześcijańskiej nadziei i wiary. Wierzymy, że Zmartwychwstały Zbawiciel żyje i jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ufamy, że nas prowadzi drogami codzienności do ojczyzny niebiańskiej, gdzie panuje wieczna radość.

Drodzy Bracia i Siostry – składam Wam moje najserdeczniejsze życzenia z mojego parafialnego Wieczernika. Niech Święta Wielkanocne będą czasem błogosławionym dla każdego z Was. Niech w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa Pana zajaśnieje prawda o Bogu, bogatym w miłosierdzie, który „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Niech ta prawda wiary napełni Wasze serca radością, ufnością, pokojem i odwagą.

Ogarniam każdego z Was moją modlitwą, życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i obfitości wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana.

Ks Przemysław Pokorski – Referent Duszpasterstwa Chorych Archidiecezji Szzczecińsko-Kamieńskiej