III Wielkopostny Dzień skupienia

Dnia 7.03 2019 r. w kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej Częstochowskiej na Wzgórzu Hetmańskim odbył się – kolejny już raz – Wielkopostny Dzień Skupienia Apostolatu Chorych. Dość liczna grupa osób przybyła do kaplicy wieczystej adoracji, aby wspólnie się modlić, umacniać obecnością Pana Jezusa w

Najświętszym Sakramencie i wspólnie przeżyć największą tajemnicę naszej wiary – Eucharystię. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił przyjaciel Apostolatu, ks Tadeusz Baniowski TChr. W homilii kapłan rozważył pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: „…patrz kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30, 15) Odpowiedzią człowieka na tę Bożą propozycję były słowa psalmu „Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu”. Pan Bóg ukazuje człowiekowi dwie drogi życia i obiecuje idącym Jego ścieżkami obfite błogosławieństwo. Rozważając słowa ewangelii (Łk 29, 22-25) ks Tadeusz szczególnie zaakcentował słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Bardzo wymowne są te słowa Pana Jezusa, zwłaszcza, że skierowane do osób, które ten krzyż dźwigają i szczególnie, dosłownie „Cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia, cierpimy duchowo, przez grzech ale tez w sferze naszej psychiki. Nasz krzyż ofiarowany Bogu złączony z męką Chrystusa ma wymiar zbawczy. Choć po ludzku patrząc tracisz życie – w rzeczywistości duchowej otrzymujesz je w obfitości i rozlewa się ono także na innych”. (Oremus)

Po Mszy Św. odbyło się spotkanie przy kawie, w trakcie, którego zebrani wysłuchali prelekcji na temat związany z problemami stóp i dyskomfort związany zarówno z jej estetycznym wyglądem, jak ze zniekształceniem, które powoduje zmianę ustawienia naszych kolan, kręgosłupa, bioder itd. Tematy prowadziła Pani mgr Gabriela Kulczewska – fizjoterapeuta oraz Pani mgr Kinga Górniaczyk – podolog.

Wielkopostny Dzień Skupienia zakończył się nabożeństwem Drogi Krzyżowej.  Stacje Drogi Krzyżowej przemierzaliśmy wokół kościoła, rozważania prowadził ks Tadeusz – na nowo uświadomiły nam sens męki i śmierci Pana Jezusa.

Helena S