Życzenia Wielkanocne 2024

Alleluja! – Zmartwychwstaniemy 
zmartwychwstaniemy do życia
zmartwychwstaniemy do życia wiecznego.
Chrystus mocą swą wyszedł z grobu
Chrystus zmartwychwstał…
pamiętaj – zmartwychwstał! –
przez Niego i z Nim i my
powstaniemy z martwych
bo Jego Zmartwychwstanie
jest radosną nadzieją
naszego zmartwychwstania.
Radujmy się przeto i weselmy
bo Dniem Zmartwychwstania
Bóg pociesza nas w utrapieniach.
Nasze wielkie dążności
nasze pragnienie szczęścia
nie zostaną daremne…
życie nie skończy się cierpieniem
płacz wszelki i smutek ustanie
weźmie górę sprawiedliwość
otrzymamy zapłatę wierności
i nagrodę czystego sumienia…
Alleluja! – Zmartwychwstaniemy
zmartwychwstaniemy do życia
zmartwychwstaniemy do życia wiecznego.

 

Wydarzenia Misterium Paschalnego niech będą dla nas fundamentem, by swoje cierpienia łączyć z Męką Chrystusową, pamiętając, że Zbawienie przyszło przez Krzyż. 

Wielka Noc niech budzi w nas radość i wskazuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech ta radość płynąca z Poranka Wielkanocnego, umacnia w słabościach, pomoże zrozumieć sens ludzkiego cierpienia, samotności i bólu. Kochani, życzymy, by Zmartwychwstały Pan był stałym gościem naszego domu, a Jego pokój niech stale gości sercach.

Niech blask i radość Zmartwychwstania opromienia całe nasze życie.

Rodzina Miłości Miłosiernej Apostolatu Chorych

 

Wielkanoc A.D. 2024

Dzień Chorego 2024

Z okazji Dnia Chorego, 10 lutego br, była sprawowana Msza św. w intencji chorych i im posługującym w kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty.

Licznie zgromadzeni w kościele przyjęli błogosławieństwo lourdzkie oraz sakrament namaszczenia chorych.

Szczególny dzień pełen refleksji, zamyśleń nad tym, jak patrzymy na ludzkie cierpienie. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi: Panem dr n. med. Jarosławem Sieczka, delegacją lekarzy ze Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, z Ks. Dyrektorem Hospicjum Andrzejem Partika SAC uświadomiły, że sposób w jaki patrzymy na ludzkie cierpienie jest sprawdzianem i gestem naszej wrażliwości. Człowiek chory oprócz tak ważnej fachowej terapii leczenia potrzebuje również miłości, bliskości drugiej osoby, troskliwości i wsparcia. Wsparcia potrzebują także bliscy chorego, którzy widzą jak on cierpi, jak odchodzi.

Zachwyceni byliśmy postawą młodych wolontariuszy Caritasu wraz z ich koordynatorką Panią Wiktorią Bolko. Na słowa uznania zasługuje także Pani Joanna Zembal za wychodzenie naprzeciw, gdy potrzebujemy wsparcia na rzecz drugiego człowieka.

Wyrazy wdzięczności dla Ks. Macieja Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Ten wyjątkowy Światowy Dzień Chorego pokazuje wielką wartość niesionego dobra w trosce o zdrowie i ulgę w cierpieniu.